Inspektim i Punimeve per Rikonstruksionin e Tregut Industrial

 • Inspektim/kontroll
 • 12/04/2023
 • 12:00
 • Njesia Administrative Burrel,Tregu Industrial
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Administratori i Njesise Administrative Burrel,Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem