Takim në kuadër të nëshkrimit të kontratës së financimit të OJF-ve të autorizuara nga Ministri i Drejtësisë

 • Tryezë diskutimi
 • 12/04/2023
 • 11:00
 • Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Ergys Qirici | Iris Luarasi | Brikena Puka
 • Drejtor i Përgjithshëm | Drejtoreshë ekzekutive | Drejtoreshë ekzekutive
 • Punonjes te Drejtorise se Ndihmes Juridike Falas
 • Jo
 • Jo
 • Enidjola Cenaj, Specialist Burime Njerëzore dhe Shërbimeve
 • Ergys Qirici, Drejtor i Përgjithshëm