Mirembajtje e infrastruktures

 • Inspektim/kontroll
 • 11/04/2023
 • 10:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Punonjes te ndermarrjeve
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka