Inspektim per punimet e kryera ne bllokun e ish-NSHG-se takim me banore te zones, etj.

 • Inspektim/kontroll
 • 11/04/2023
 • 15:30
 • Zona e ish-NSHG-se, Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Rajonit nr. 1, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)