Takim me banore, gra dhe pensioniste etj. te Fshatit Starove, Remanice, Veterik, Velabisht etj. te kesaj Njesie Administrative (Velabisht). Pershkim i rruges Velabisht- Starove, takim me banore dhe biznese pergjate aksit. Takim me kryepleqte e fshatrave te kesaj Njesie Administrative.

 • Tryezë diskutimi
 • 10/04/2023
 • 10:00 - 17:00
 • Njesia Administrative Velabisht
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Velabisht
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)