Shorti per caktimin e radhes se zyrtareve Policise dhe Gardes qe kalojne ne procesin e vleresimit kalimtar dhe periodik.

 • Tjetër
 • 09/04/2023
 • 10 00
 • Ministria e Brendshme
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 1
 • -
 • -
 • Perfaqesues te ministrise dhe Agjencise per Mbikeqyrjen Policore.
 • Jo
 • Jo
 • Ardian Bita
 • Enea Hoti