Analize e pergatitur per 3 mujorin e pare te vitit 2023 nga IEVP Durres me qellim nxjerrjen ne pah te punes dhe problematikave te hasura ne kete periudhe.

 • Tryezë diskutimi
 • 10/04/2023
 • 10:00
 • IEVP Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • 4
 • Ulsi Manja | Paulin Rajta | Femi Sufaj | Ervis Dedej
 • Minister i Drejtesise | Drejtor i Policise se Burgjeve | Zv Drejtor i Pergjithshem i Burgjeve | Drejtor IEVP Durres
 • Ministri i Drejtesise, Drejtor i Policise se Burgjeve, Zv. Drejtori i Pergjithshem I Burgjeve, Drejtor Qendra e Trajnimit DPB, Pergjegjesat e Sektoreve te IEVP Durres
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laci
 • Admir Abrija