Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka hartuar Udhëzuesin “Për përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e fushatave zgjedhore”. Ky dokument ka për qëllim të orientojë subjektet zgjedhore mbi mënyrën se si të garantojnë mbrojtjen e të dhënave personale të votuesve gjatë periudhës së fushatës zgjedhore.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 12/04/2023
 • 11:00
 • Hotel Maritim Plaza, salla “Marin Barleti” , Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 2
 • Z. Besnik DERVISHI | Z. Ilirjan CELIBASHI | Znj. Blerta XHAKO
 • Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale | Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve | Drejtor i Drejtorisë së Çështjeve Juridike dhe Integrimit, KDIMDP
 • Përfaqësues të partive politike parlamentare, institucioneve publike dhe organizatave të shoqërisë civile.
 • Po
 • Po
 • Lindita Morina, Drejtor
 • Lindita Morina, Drejtor