Iftar me Myftynine dhe banore te qytetit me rastin e Muajit te Ramazanit

 • Tjetër
 • Darke
 • 08/04/2023
 • 19:00
 • Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu
 • Kryetari i bashkise
 • Kryetari i bashkise,Zevendeskryetaret,perfaqesues te myftynise.Qytetare
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes Burimeve Njerezore
 • Urjeta Kurti, Sekretare e Pergjithshme