Hedhje rasat peshku te llojeve te ndryshme ne bashkepunim Bashkia Mat me “KURUM” ne liqenin Ulez

 • Tjetër
 • Hedhje rasat peshku ne liqenin Ulez
 • 11/04/2023
 • 11:00
 • Ulez,Njesia Administrative Ulez
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Ulez
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Drejtori i Bujqesise dhe Pyjeve ,Drejtori i Sherbimeve Bashkiake,Drejtori i Hec "Ulez-Shkopet"
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem