Kryetari i bashkise do te zhvilloje nje takim me punonjesit e bashkise, njesive administrative dhe ndermarrjeve ne varesi per te bere nje analize te puneve te bashkise.

 • Tryezë diskutimi
 • 08/04/2023
 • 11:00
 • Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Zv/ Kryetaret e Bashkise Korce, punonjes te bashkise, njesive administrative dhe ndermarrjeve ne varesi, pjesemarres te tjere.
 • Jo
 • Jo
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji