GREEN HALF MARATHON per here te pare ne Berat, me pjesemarrjen e 150 sportisteve nga Ballkani dhe me pjesemarrjen e Luiza Gega. Konference per shtyp, aktivitet ne pedonale me kengetare te ndryshem, pasta fest per pjesemarresit etj. Organizuar nga Banka Boterore, Ministria e Turizmit, FSHZH dhe Bashkia Berat.

 • Tjetër
 • Aktivitet Sportiv
 • 08/04/2023
 • 12:00
 • Pedonalja e Qytetit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Perfaqesues te Bankes Boterore, Perfaqesues te FSHZH, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)