GREEN HALF MARATHON me pjesemarrjen e Luiza Gega dhe 150 sportiste nga Ballkani, Organizuar nga Banka Boterore, Ministria e Turizmit, FSHZH dhe Bashkia Berat. Gara.

 • Tjetër
 • Aktivitet Sportiv
 • 09/04/2023
 • 09:00
 • Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)