Takim me grate dhe vajzat e njesise administrative Rrashbull

 • Tjetër
 • Takim
 • 06/04/2023
 • 17:00
 • Rrashbull
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • Rrashbull
 • Emiriana Sako
 • Kryetare e Bashkise Durres
 • Kryetarja e Bashkise Durres, Kryetari i njesise, Drejtoresha NjVKSh Durres, Deputete,komunitet
 • Jo
 • Po
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka