Takim me nëngrupin institucional të punës për Integrimin Europian me qëllim për tu përgatitur për takimet bilaterale për kapitullin 27

 • Tjetër
 • Takim pune
 • 06/04/2023
 • 14:00
 • Hotel Xheko Imperial
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirane
 • Tiranë
 • Mirela Kumbaro Furxhi | Almira Xhembulla
 • Ministër | zëvendësministër
 • Mirela Kumbaro Furxhi- Minister i Turizmit dhe Mjedisit, Almira Xhembulla-Zv/Ministër,Artenida Duraku-Drejtor,Elkida Sinani-Përgjegjës Sektori, Sektori i Koordinimit dhe Integrimit, Kozeta Goga-Specialist, Sektori i Koordinimit dhe Integrimit,Daniel Pirushi-Drejtor i Përgjithshëm, Arta Dollani- Drejtor i Përgjithshëm në AKM, Athanas Karaja - Drejtor i Përgjithshëm në MTM, Enerieta Tarelli- Drejtor, etj gjithahstu ne kete takim do te kete përfaqësues nga AKZM, përfaqësues nga AKM, përfaqësues nga AKT, Zhaneta Miska-specialist në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Elida Mata- Përgjegjëse Sektori nga Instituti i Shëndetit Publik, përfaqësues nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, përfaqësues nga AKMC, Përfaqësues nga Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, përfaqesues nga Ministria për Europen dhe Punet e Jashtme, perfaqesues nga Ministria e Finances dhe Ekonomise, perfaqesues nga Ministria e Infrastuktures dhe Energjise, perfaqesues nga Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve Infrastukures se Mbetjeve, perfaqesues nga Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapësinor, perfaqesues nga Inspektoriati Shteteror i Mbikeqyrjes se Tregut, Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore, perfaqesues nga AKB, perfaqesues nga Instat, Perfaqesues nga AKP, perfaqesues nga AZHBR, Perfaqesues nga Inspektoriati Shteteror Shendetesor, Perfaqesues nga Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, perfaqesues nga Autoriteti Kombetar i Ushqimit
 • Jo
 • Jo
 • Jetmirë Dedaj
 • Inxhi Buzi