Kryetari i bashkisë do të zhvillojë një takim em banorë të fshatit Barç.

 • Tjetër
 • Takim
 • 05/04/2023
 • 11:00
 • Barç
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Bulgarec
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Administratori i njësisë administrative Bulgarec, banorë të fshatit.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji