Dy autorë, dy ish drejtues të Sektorit të Pyjores në Pogradec sjellin botimin për pylltarinë e rrethit në kuadër të 100 vjetorit të Sektorit Pyjor.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 5/4/2023
 • 09:00
 • Pogradec
 • Shqipëri
 • ëçroK
 • cedargoP
 • cedargoP
 • Daut Kroi
 • Autor i Librit
 • Kryetari i Bashkisë Ilir Xhakolli, Zv Kryetarja Entela Gusho, të ftuar
 • Po
 • Po
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli