Bashkia Divjake do te zhvilloje konsultimin publik me teme “Vleresimi i riskut nga fatkeqesite natyrore ne Bashkine Divjake”, ne zbatim te ligjit “Per Mbrojtjen Civile”, ne bashkepunim me Agjencine Kombetare te Mbrojtjes Civile dhe UNDP Shqiperi.

 • Konsultim publik
 • 12/04/2023
 • 11:00
 • Qendra e Kultures, Divjake
 • Shqipëri
 • Fier
 • Divjake
 • Divjake
 • Markel Baballeku | Avdi Snalla | Linda Gjermeni | Adisa Bala
 • Drejtuesi i projektit | N/kryetari bashkise | oficere programi, SIDA, Ambasada Suedeze | Agjencia Kombetare e Mbrojtjes Civile
 • Markel Baballeku, Avdi Snalla Linda Gjermeni, Adisa Bala, Elvita Kabashi, nepunes te bashkise dhe qytetare te ndryshem
 • Po
 • Po
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem