Mbledhja e Keshillit Bashkiak

Mbledhje e Keshillit Bashkiak per muajin Maj 2023 Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Mbledhja e Keshillit Bashkiak Data:: 10/05/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Qendra e Kultures prane Bashkise Divjake Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Divjake Njësia...

Mbledhja e Keshillit Bashkiak

Mbledhja e radhes e muajit Prill e Keshillit Bashkiak Divjake Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Mbledhja e Keshillit Bashkiak Data:: 28/04/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Qendra e Kultures Divjake Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Divjake Njësia...

Kontroll ne biznese

Kontroll ne bizneset qe operojne ne qytetin Divjake nga Drejtoria e Taksave dhe te Ardhurave Vendore, mbi veprimtarine e tyre. Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 23/03/2023 Ora:: 09:00 Vendi i Zhvillimit:: Qyteti Divjake Shteti: Shqipëri Qarku: Fier...

Mbledhja e Keshillit Bashkiak

Mbledhja e radhes e Keshillit Bashkiak per muajin Mars Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Mbledhje keshillit bashkiak Data:: 20/03/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Qendra e Kultures prane Bashkise Divjake Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Divjake Njësia...