Fondacioni Down Syndrome Albania do te realizoje nje konference prinderore dhe per personat me Aftesi te Kufizuara me date 7 prill 2023.

Kjo konferencë do te organizohet, në kuadër të 21 Marsit, Ditës Botërore të Sindromës Down dhe 2 Prillit, Ditës Botërore të Autizmit dhe do te kete ne fokus raportin e monitorimit qe u realizua nga DSA mbi planin kombetar te veprimit per periudhen 2021-2022. (ne ditet ne vazhdim do ju dergojme dhe raportin)

Kjo konference ka si qellim te informoje prinderit dhe personat me aftesi te kufizuara mbi zhvillimet e fundit ne sherbime, aksesueshmeri, arsim dhe punesim ndaj ne ju ftojme te jeni pjese e panelit te pare Paneli 1: Zbatimi i Legjislacionit dhe Mbrotja nga Diskriminimi

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/04/2023
 • 10:00
 • Hotel “Tirana International”, Salla Abret
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tiranë
 • Znj. Emanuela Zaimi | Zj. Mirela Juka | Znj. Elivar Golemi | Znj. Denada Seferi | Zj. Suela Lala, | Znj. Mirela Rrumbullaku
 • Themeluese e Fondacionit Down Syndrome Albania (DSA) | Koordinatore e Bordit Kombëtar Advokues PRO PAK | Eksperte dhe Autore e Raportit të Monitorimit të Planit Kombëtar të Veprimit Për Personat me Aftësi të Kufizuara Për Periudhën 2021-2022 | Zëvendësministre, Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale – Koment mbi gjetjet e raportit si dhe zhvillimet e fundit në nivel qendror për të drejtat dhe çështjet e PAK | Fondacioni „Së bashku” – Aksesueshmëria dhe Mjetet Ndihmëse | Drejtor i Drejtorise Pritjes Ankesave tek Komisioneri per mbrojtjen nga Diskriminimi
 • Personat me aftesi te kufizuara, Prinderit e tyre, Fondacioni Down Syndrome Albania dhe Bordi Kombëtar PRO PAK,
 • Po
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse