12:00➖Inspektim puunimesh në shkollën Kurjan ( Rikonstruksion me fonde te BE-se )

12:30➖Inspektim në punimesh në rrugën e shehallarëve në Roskovec

13:00➖Inspektim investimi “ Shyqo Refati “ në Strum

13:30➖Inspektim tek magazina e Rrapi Hazizi -Velmish

 • Inspektim/kontroll
 • 05/04/2023
 • 12:00
 • Roskovec, Kurjan , Strum
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec, Kurjan,Strum
 • Znj.Majlinda Bufi
 • Kryetare e Bashkise Roskovec
 • Perfaqesues te Bashkise dhe te tjere
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi , Drejtor Kabineti
 • Delina Hoxha , Sekretar i Pergjithshem