Inspektim per fillimin e punimeve per rrugen Burgajet-Derjan-Macukull

 • Inspektim/kontroll
 • 05/04/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Lis.Derjan,Macukull
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Zv.Kryetari, Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem