Inspektim ne piken e riciklimit Prrenjas

 • Inspektim/kontroll
 • 05/04/2023
 • 13:30
 • Prrenjas
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Prrenjas
 • Prrenjas
 • Z.Damian Gjiknuri | Z. Nuri Belba
 • Deputet i Qarkut | Kryetar i Bashkisë Prrenjas
 • Z.Damian Gjiknuri-Deputet i Qarkut, Z. Nuri Belba-Kryetar i Bashkise
 • Po
 • Po
 • Matilda Zerani, Specialiste në Drejtorin Juridike.
 • Maliq Alla, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit