Ky është një aktivitet ndërgjegjësues ky në fokus ka tematikën për përkujdesjen e shëndetit tonë. Do të zhvillojmë një diskutim midis mjekut të Institutit të të Miturve Kavajë dhe djemve të mitur.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/04/2023
 • 10:00
 • Instituti i të Miturve Kavajë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Kavajë
 • Synej
 • Albi Arkaxhiu | Marinela Aliaj
 • Mjeku i Institucionit të të Miturve Kavajë | Drejtor, Instituti i të Miturve Kavajë
 • Nxënësit e Institucionit të të Miturve Kavajë dhe Stafi
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laçi
 • Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve