Kryetari i bashkisë do të vizitojë qendrën komunitare për fëmijët me aftësi ndryshe për të inspektuar shërbimet sociale që ofrohen nga kjo qendër.

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 12/04/2023
 • 13:00
 • Qendra komunitare për fëmijët me aftësi ndryshe
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Drejtore e Drejtorisë së Kujdesit Social, pjesëmarrës të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji