Në zbatim të pikës 1, neni 20 të Ligjit Nr. 107, datë 27.10.2016 “Për Prefektin e Qarkut”, të nenit 20 të Ligjit Nr 93/5, datë 27.07.2015 “Për Turizmin”, dhe Urdhrit të Kryeministrit Nr. 20 datë 01.03.2023 “Për ngritjen e Task – Forcës ndërinsitucionale të sezonit turistik veror 2023” si dhe të Udhëzimit të Ministrit Nr.8502, datë 24.10.2016 “Për Organizimin dhe funksionimin e Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit”, me qëllim koordinimin e masave dhe bashkërendimin e tyre për mbarëvajtjen e sezonit turistik 2023, do të zhvillojë takimin e parë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit.

 • Konsultim publik
 • 07/04/2023
 • 11:00
 • Takim do te zhvillohet prane Hotel Flower ne bashkine Kavaje
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Kavaje
 • Afrim Qendro | Kryetaret e bashkive te qarkut | Tonin Vocaj
 • Prefekt | Kyetar | Drejtor i Policise Vendore Tirane
 • Perfaqesues nga : 1. Drejtorisë së përgjithshme të politikave dhe zhvillimit të turizmit 2. Drejtorisë së politikave të çështjeve vendore, MB 3. Këshillit të qarkut tiranë tiranë 4. Bashkisë tiranë 5. Bashkisë kamëz 6. Bashkisë vorë 7. Bashkisë kavajë 8. Bashkisë rrogozhinë 9. Drejtorisë vendore të policisë tranë 10. Policisë bashkiake, Bashkia tiranë 11. Policisë bashkiake, Bashkia kavajë 12. Policisë bashkiake, Bashkia rrogozhinë 13. Komisariati i policisë kavajë 14. Drejtorisë së mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi kavajë 15. Drejtorisë së mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi rrogozhinë 16. Agjencisë kombëtare të bregdetit 17. Agjencisë kombëtare të turizmit 18. Autoritetit kombëtar të ushqimit 19. Shoqatës shqiptare të turizmit 20. Administratës së zonave të mbrojtura, tiranë 21. Njësisë vendore të kujdesit shëndetësor kavajë 22. Drejtorisë rajonale të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor tiranë 23. Oshee 24. Federatës shqiptare”vrojtuesit e plazhit dhe shpëtimit në ujë” 25. Kapiteneria e përgjithshme e porteve durrës 26. Drejtoria vendore e kufirit dhe migracionit tiranë.
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, specialiste
 • Arber Cato, Sekretar i Pergjithshem