Tryezë diskutimi me banorë të fshatit Buz mbi problematikat e komunitetit.

 • Tryezë diskutimi
 • 04/04/2023
 • 16:30
 • Fshati Buz, njësia administrative Buz.
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Memaliaj
 • Buz
 • Gjolek Guci
 • Kryetar i Bashkisë Buz
 • Drejtor i Shërbimeve Publike, administrator i njësisë administrative Buz, banorë.
 • Jo
 • Po
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë