Degjese publike per planin e Pergjithshem Vendor

 • Tjetër
 • Degjese publike
 • 05/04/2023
 • 02:00
 • Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu
 • Kryetari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise,Zevendeskryetaret
 • Jo
 • Po
 • Pergjegjes Burimeve Njerezore
 • Urjeta Kurti,Sekretare e Pergjithshme