Diskutim me banorë të fshatit Arrëz e Madhe rreth problematikave të komunitetit dhe ndërhyrjeve të realizuara në fshat.

 • Tryezë diskutimi
 • 03/04/2023
 • 17:00
 • Fshati Arrëz e Madhe, njësia administrative Luftinjë.
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Memaliaj
 • Luftinjë
 • Gjolek Guci
 • Kryetar i Bashkisë zmemaliaj
 • Drejtor i Shërbimeve Publike, administrator i njësisë administrative Luftinjë.
 • Jo
 • Po
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë