Kryetari i bashkisë do të zhv illojë një takim me gra të lagjes nr.15 të qytetit.

 • Tjetër
 • Takim
 • 03/04/2023
 • 18:00
 • Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Gra të lagjes nr.15, pjesëmarrës të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji