Referuar urdherit te Prefektit te qarkut nr 38, date 27.03.2023 eshte krijuar Grupi nderinstitucional per monitorimin e veprimtarise se institucioneve ne kuader te luftes kunder kultivimit dhe tafikimit te kanabisit ne qarkun Gjirokaster per vitin 2023.

 • Tjetër
 • Takim i progamuar referuar planit vjetor dhe mujor te punes se prefektit te qarkut
 • 04/04/2023
 • 12:00
 • Salla e mbledhje te Prefektit te qarkut Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • bashkia Gjirokaster
 • Odise Kote, Ardian Çipa
 • Prefekt i qarkut Gjirokaster
 • Prefektit i qarkut, Drejtori Vendor i policise, Kryetar i keshillit te qarkut, Drejtori i Kufirit dhe Migracionit, Drejtori i ZVA Gjiurokaster, Pergj i Ekstensionit Bujqesor Gjirokaster, Drejtori i OSHEE Gjirokaster, Drejtori i SHISH Gjirokaster, Drejtri Rajonal i Tatimeve, Drejtori i NJVKSH Gjirokaster, Sherbimi Social Shteteror Gjirokaster, Policia Ushtarake Gjirokaster, Drejtuesi i Prokurorise Gjirokaster, kryetaret e Bashkive: Gjirokaster, Libohove, Dropull, Tepelene, Memaliaj, Kelcyre, Permet, Drejtori i AdZM gjirokaster, Drejtori i doganes Kakvie, Spitali rajonal "Omer Nishani", Inspektoriati shteteror Shendetesor, Ujesjelles kanalizime SHA Gjirokaster.
 • Po
 • Jo
 • Arian Korkuti, Sekretar i Pergjithshem, Prefektit i qarkut Gjirokaste
 • Arian Korkuti, Sekretar i Pergjithshem, Prefektit i qarkut Gjirokaster