Në kuadër të iniciativës “Korça, Bashki Mike e Fëmijëve”, do të zhvillohet takimi i grupit të dialogut social i përbërë nga OJF të cilat veprojnë në Bashkinë Korçë si dhe nga institucione të cilat merren me çështjet sociale.

 • Tjetër
 • Takim
 • 05/04/2023
 • 13:00
 • Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo | Benila Themeli
 • Kryetar Bashkia Korçë | Zv.Kryetare Bashkia Korçë
 • Organizata jo fitimprurëse, përfaqësues të institucioneve lokale, përfaqësues nga bashkia, pjesëmarrës të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji