Perzgjedhja e grupeve perfaqesues ne FF Gjirokaster

 • Tjetër
 • Aktivitet kulturor
 • 05/04/2023
 • 18:00
 • Permet
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Permet
 • Permet
 • Ska
 • Ska
 • Gruper folklorike dhe qytetare te Permetit
 • Po
 • Po
 • Florand Hasani
 • Denisa Durro