Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e ndërgjegjësimit të kontrolluesve që operojnë në këtë sektor, në lidhje me detyrimet dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, përfshirë edhe risitë në kuadër të përafrimit të tij me acquis të Bashkimit Evropian (GDPR).

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 31/03/2023
 • 11:00
 • Hotel Tirana International, “Salla Metropol”, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 2
 • Ada Ilia | Blerta Xhako | Reinaldo Pipiria | Emirjon Marku
 • Qendra Shqiptare për një Zhvillim të Qëndrueshëm (ASDO) | Drejtor i Drejtorisë së Çështjeve Juridike dhe Integrimit Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. | Drejtor Ekzekutiv, NAREA | Ekspert në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale
 • Përfaqësues të sektorit të pasurive të paluajtshme
 • Po
 • Po
 • Lindita Morina, Drejtor
 • Lindita Morina, Drejtor