Bashkia Korçë nis punën për hartimin e planit social për 5 vitet e ardhshme me mbështetjen e UNDP.

 • Tryezë diskutimi
 • 11/04/2023
 • 11:00
 • Në ambientet e Bashkisë Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Përfaqësues nga UNDP, OJQ, përfaqësues nga institucionet lokale, pjesëmarrës të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji