Në këtë konferencë synohet të nxitet një dialog me kërkuesit shkencor dhe drejtuesit e universiteteve mbi çështjet që lidhen me zbatimin e strategjive të zhvillimit të ekonomisë të bazuar në dije, rolin e njohurive dhe kërkimit në përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe përdorimin e njohurive për të stimuluar rritjen e sektorit privat. I ftuar në këtë aktivitet do të jetë Kryeministri SHTZ. Edi Rama dhe pjesëmarrës të botës akademike

 • Tjetër
 • Konferencë Kombëtare, Bashkëpunimi Universitet - Biznes
 • 04/04/2023
 • 10:00
 • TIRANE, QARKU I TIRANES
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • -
 • Kryeministri z. Edi Rama, pjesëmarrës të ndryshëm
 • Kryeministër i Republikës së Shqipërisë
 • Kryeministri SHTZ Edi Rama, pjesëmarrës të ndryshëm
 • Po
 • Jo
 • -
 • -