Kryetari i bashkisë do të bëjë inspektim punimesh në fshatin Gjonomadh si dhe do të takohet me banorë të fshatit.

 • Inspektim/kontroll
 • 04/04/2023
 • 11:00
 • Gjonomadh
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Voskopojë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Administratori i njësisë administrative Voskopojë, pjesëmarrës të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji