Inagurim shkolla 9 vjeçare Rufan Hakrama

 • Inagurim
 • 05/04/2023
 • 09.00
 • Peze
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Peze
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem