Takim për njohje dhe zbatim i Urdhrit të Kryeministrit nr.20, datë 01.03.2013, “Për ngritjen e task-forces ndërinstitucionale të sezonit turistik veror 2023”, si dhe “Planin e masave për sezonin turistik veror 2023”.

 • Tryezë diskutimi
 • 03/04/2023
 • 10.00
 • salla kryesore , Institucioni i Prefektit të Qarkut Fier
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Fier
 • Lefter Shehaj ,Prefekti i Qarkut Fier,Kryetarët e Bashkive qarku Fier, Drejtori i Policisë Vendore Fier, etj
 • Prefekti i Qarkut Fier, Kryetar të Bashkive,,Qarku Fier, Policisë Vendore,ADZM,AKU Fier,OSSH Fier, etj, | Prefekti i Qarkut Fier, Kryetarët e Bashkive ,Qarku Fier, Policisë Vendore,ADZM,AKU Fier,OSSH Fier, etj,
 • Kryetaret e Njësive të Vetqeverisjes vendore, Qarku Fier, Drejtorët e Degëve Territoriale,si antarë të Task Forcës.
 • Jo
 • Jo
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm,Prefekti i Qarkut Fier
 • Arben Velo Sekretar i Përgjithshëm Prefekti i Qarkut Fier