Ndriçim i rrugës Aleksandër Goga, segmenti Spitali – Porto Romano

 • Inspektim/kontroll
 • 03/04/2023
 • 16.00
 • Durres, rruga A. Goga
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Nr. 4
 • nuk ka
 • nuk ka
 • Punonjes te ndermarrjes ne varesi te Bashkise
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaçi
 • Dhurata Gjoka