Ne zbatim te Ligjit Nr 45/2019 “Per emergjencat Civile” Prefekti i Qarkut Tirane ne cilesin e kryetarit te Komitetit Rajonal te Emergjencave Civile do te zhvilloj takimin e radhes nderinstitucional per zbatimin e planit te masave per perballimin e emergjencave ne qark.
Pjesmarres : 60 persona

 • Tryezë diskutimi
 • 05/04/2023
 • 11:00
 • Prane ambienteve te institucionit te Prefektit te Qarkut Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Njesia Administrative Nr.10
 • Afrim Qendro
 • Prefekt
 • Prefekti Qarkut, kryetar/nenkryetar te 5 Bashkive te Qarkut, Drejtor i Policise Vendore, Perfaqesues te drejtorisë së përgjithshme të objekteve në bashkëpronësi, Perfaqesues te M.Z.SH, perfaqesues nga inspektoriati i Pyjeve dhe Mjedisit Tiranë, Kryqi Kuq Shqiptare dega Tiranë, perfaqesues nga UKT Tirane, perfaqesues nga OSHE, perfaqesues nga OST. Kryetari i Këshillit të Qarkut, perfaqesues nga ZVA, perfaqesues nga Drejtoria e Doganës, Dega Tiranë, perfaqesues nga Drejtoria Rajonale të Tatimeve, Tiranë, perfaqesues nga AKU, perfaqesus nga Agjencia Ekstensionit Buqësor, Tiranë, perfaqesues nga A.RR.SH, si dhe perfaqesues nga Operatori Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Rajonal Tiranë
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, specialiste
 • Arber Cato, Sekretar i Pergjithshem