Trajnim i punonjesve te Policise te funksionit ndihmes specialist zedhenes ne Drejtorite Vendore te Policise

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 05/04/2023
 • 09/00
 • Ne ambientet e Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Ekspertë nga OSBE dhe punonjes policie te certifikuar
 • Ekspertë nga OSBE me Seli në Tiranë
 • Ndihmës Specialiste, Zëdhënës, Komunikimit me Median dhe Publikun në Drejtoritë Vendore të Policisë dhe DPPSH.
 • Po
 • Jo
 • Sokol Bizhga, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit
 • Muhamet Rrumbullaku, Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit