Kryetari i bashkisë do të zhvillojë një takim me gratë e fshatit Voskop.

 • Tjetër
 • Takim
 • 01/04/2023
 • 16:15
 • Voskop
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Voskop
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Gra të fshatit Voskop, pjesëmarrjes të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji