Bazuar ne Ligjin nr.111, date 15..12.2012 i ndryshuar “Per menaxhimin e integruar te Burimeve Ujore” Prefekti Qarkut Tirane ne cilesin e kryetarit oraganizon takimin e Keshillit te Basenit Ujor Erzen.
Pjesmarres 15-20 persona.

 • Tjetër
 • Vendimmarrje ne lidhje me dhenjen e lejeve per perdorim te burimeve ujore nentoksore.
 • 03/04/2023
 • 11:00
 • Prane ambienteve te institucionit te Prefektit te Qarkut Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Njesia Administrative Nr.10
 • Afrim Qendro
 • Prefekt
 • Prefekti i Qarkut Tirane, perfaqesues nga 5 bashkit e qarkut (Tirana,Vora, Shijaku, Durresi, Kavaja, Rrogozhina),perfaqsues nga zyrat rajoanle ( Agjencia Rajonale e Mjedisit, Administrata e Zonave te mbrojtura Qarku Tirane, Drejtoria Rajonale e Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Tirane, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres, Ujesjelles Kanalizime Tirane), perfaqesues te grupeve te interesit.
 • Jo
 • Jo
 • Albana Qefalia, specialiste
 • Arber Cato, Sekretar i Pergjithshem