Inspektim punimesh ne lulishten e re ne lagjen nr 5 te qytetit.

 • Inspektim/kontroll
 • 01/04/2023
 • 11:45
 • Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Drejtori i Ndermarrjes se Sherbimeve Publike, administratori i rajonit nr.2, pjesemarres te tjere.
 • Po
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji