Bashkia Korce ne kuader te 2 Prillit- Dites Boterore te Autizmit do te zhvilloje nje fushate ndergjegjesuese ne te cilen do te marre pjese edhe kryetari i bashkise, Z.Sotiraq Filo.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 31/03/2023
 • 12:30
 • Ne pedonalen e qytetit
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Drejtore e Drejtorise se Kujdesit Social Bashkia Korce, punonjes te bashkise, pjesemarres te tjere.
 • Po
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji