Degjese Publike “Vleresimi i riskut ne shkalle vendore per Bashkine Lushnje”

 • Konsultim publik
 • 14/04/2023
 • 13:00
 • Lushnje
 • Shqipëri
 • Fier
 • Lushnje
 • Lushnje
 • Eriselda Sefa
 • Kryetar i Bashkise Lushnje
 • Eriselda Sefa , drejtoria se sherbimeve,sek. emergjencave ,qytetare
 • Po
 • Po
 • Erisa Qalliu-Drejtor i Burimeve Njerezore
 • Nuk ka Sek/Dr .te Pergjithshem