Takim per startimin e projekteve me GCF; GIZ dhe URI

 • Tryezë diskutimi
 • 31/03/2023
 • 11;00
 • Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Mirela Kumbaro Furxhi
 • Ministër
 • Mirela Kumbaro Furxhi- Minister i Turizmit dhe Mjedisit, znj. Sonja Kurz- drejtoreshe e GIZ per Shqiperine, znj. Judith Hofmann-German Embassy, znj. Arta Dollani ne pozicionin Drejtor , z. Sofjan Jaupaj dhe znj Elvana Ramaj
 • Jo
 • Jo
 • Jetmirë Dedaj
 • Inxhi Buzi