Kryetari i bashkise do te inspektoje vendosjen e tombinove ne zonen e vreshtave ne fshatin Voskop.

 • Inspektim/kontroll
 • 31/03/2023
 • 13:45
 • Voskop
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Drejtori i Ndermarrjes se Sherbimeve Publike, administratori i njesise administrative Voskop, pjesemarres te tjere.
 • Po
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji