Takim me banore te fshatrave Mbreshtan, Paftal, Galine, Sadovice Nj.Adm. Sinje dhe inspektim i punimeve te kryera ne rrugen Mbreshtan.

 • Tjetër
 • Inspektim punimesh dhe takime me banore te zones
 • 31/03/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Sinje
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Sinje
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)